Od kakaovníku ke sladké pochoutce II.

 


 

 

Za první pěstitele kakaovníku a vynálezce čokolády jsou mylně považováni Aztékové. Například záhadné Olméky, kteří žili na pobřeží Mexického zálivu před naším letopočtem, lze považovat za úplně první pěstitele. Bohužel, díky španělským dobyvatelům a církvi se asi nikdy nedozvíme, jak vyspělou byli civilizací, protože byli téměř dokonale zničeny stopy o jejich původu a způsobu života.

Název Olmékové znamená v překladu "lidé ze země gumovníků", tak je pojmenovali lidé z okolních kmenů. Neznáme přesně ani jejich jazyk, ale olmécké slovo "kakawa" může znamenat, buď slovo "kakao", nebo označení pro rostlinu Theobroma cacao, latinský název vytvořený až Carlem Linném v roce 1775.

 

Mayové dodnes obývají některá svá původní území, například jih Mexika, Guatemalu a Honduras. Jejich kultura byla neobyčejně vyspělá a svého vrcholu dosáhla ve 4.-9.století našeho letopočtu. Pečlivě studovali pohyby hvězd, slunce a měsíce, tyto znalosti využívali také v zemědělství. Vybírali tak vhodnou dobu pro setí a sklizeň plodin spojené s náboženskými slavnostmi. O kakaovníky a jiné pečovali v souladu s měsíčními fázemi. Kakaový bob přirovnávali k lidskému srdci, ve smyslu nádoba na čokoládu a nádoba na krev. Kakaový bob byl pro ně i symbolem plodnosti a čokoláda byla právem považována za afrodisiakum.

Mnoho obrázkových rukopisů se záznamy o jejich kultuře bylo opět zničeno dobyvateli. Hieroglyfické písmo Mayů se kromě čísel a kalendáře nepodařidlo dodnes zcela rozluštit. Informace o této vyspělé civilizaci pochází z nálezů keramiky, soch, staveb a nástěnných maleb.

Plody kakaovníku a samotná rostlina byli častými motivy destiček nebo staveb.

Kakaové boby sehrávaly důležitou roli i jako platidlo a k získání úcty a prestiže ve společnosti.

 

Když moc Mayů zeslábla, převzali moc Toltékové, kteří mayskou kulturu doplnili o nové prvky.

V té době byly kakaové boby jako univerzální platidlo. Byly chápány také jako ztělesnění bohatství země a duchovní most mezi nebem a zemí. Právě kakaovník, Theobroma, znamená v řečtině ovoce či pokrm bohů, kdy theos je bůh a broma je ovoce.

 

Koncem 13.století přichází ze severu Mexika bezvýznamný barbarský kmen kočovníků, kteří se nazývají Tenochca a usazují se na ostrůvku jezera Texcoco, kde si postavili své hlavní město Tenochtitlán.

Názvy pro nás trochu lámoucí jazyk, ale “chocolatl“, prapůvodce dnešní čokolády, byl díky tomuto kmeni na světě. Uměli totiž zdokonalit a rozvinout vše, co vytvořili jejich předchůdci. Dokonce jejich panovníka můžeme považovat za prvního historicky doloženého miliardáře na americkém kontinentu díky vysoké ceně kakaových bobů a dalších pokladech, které vlastnil.

 

 


 

 

Jak se jim později začalo říkat?

Jaký panovník ovládal začátkem 16.století Mexiko?

Jaké měli bohy?

Jak vyráběli“chocolatl“?

Tohle všechno a další zajímavosti se dozvíte v dalším pokračování článku!